Sivuston käyttöoppaat ovat viimeksi päivitetty versio ohjeista. Kaikki oppaat saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Varmista, että käytät aina uusinta opasta tarkistamalla sivustolta päivitykset säännöllisesti.

Close

Filosofia

YRITYSFILOSOFIA

Perusajatuksemme edustaa NSK:n yritysfilosofiaa.
Perusajatuksessamme kiteytyvät toimintaa ja olemassaoloa koskevat ihanteemme, joita NSK pyrkii käyttämään kaikessa toiminnassaan niin kokonaisena yrityksenä kuin jokaisen osakkaansa osalta.
Perusajatuksemme ytimessä on pyrkimys olla yhtiö, jolla on korkea sosiaalinen arvo.
Seuraavassa esittelemme näkökohtia perusajatuksiimme:

On valtavan hienoa, että yhteiskunta, jossa elämme, pystyy kehittymään jatkuvasti. Meille NSK:ssä "To create brilliant progress" (luoda loistavaa kehitystä) on olemassaolomme tarkoitus – missiomme – kaikessa yhtiömme yritystoiminnassa. Jopa pelkkä sana "loistava" on meille täynnä merkityksiä, kuten "täysin yllättävä ratkaisu", "ihmisten ja ihmiskunnan todelliset tavoitteet", "dramaattinen tyylin muutos" ja jopa merkityksessä "ihailtava". Sanaa seuraa yhteiskunnan ihanteellisen kehityksen kaiku. Näin "loistavan" arvon luominen "innovatiivisella hiomistekniikallamme", josta olemme varsin ylpeitä, antaa meidän yhtiönä myötävaikuttaa asiakkaittemme ja yhteiskunnan jatkuvaan kehitykseen syvien tunteiden, miellyttävyyden, mukavuuden ja kannattavuuden osalta.

EQOH on alkuperäinen kirjainlyhenteemme, jonka alkukirjaimet kuvaavat neljää avainkäsitettä, jotka ovat kaiken NSK:n yritystoiminnan ytimessä. Ensimmäinen kirjain, "E", tarkoittaa "jännittävää" ("Exciting"). Se edustaa uusien haasteiden ja uuden luomisen tuomaa jännitystä. "Q" tarkoittaa "laatua" ("Quality") ja se edustaa pyrkimystä korkeaan laatuun.
"O" tarkoittaa "avoimuutta" ("Open"), ja edustaa yhteiskunnallisuutta avoimuutta. "H" tarkoittaa "rehellisyyttä" ("Honest"), millä tarkoitetaan vilpittömyyttä ja totuudellisuutta. Nämä neljä käsitettä, joista lyhenne EQOH muodostuu, ovat NSK:n perustana.

Fly & Add edustaa käyttäytymisen periaatteita meille kaikille NSK:ssa. NSK:n jäsenet omistautuvat työlleen päivä päivältä, koko ajan ja pitäen Fly & Add -konseptia erittäin tärkeänä. "Fly" tarkoittaa lentämistä. Tässä tapauksessa se tarkoittaa kaikkien haasteiden varauksetonta hyväksymistä, kaikkien töiden ja tehtävien viemistä eteenpäin. "Add" tarkoittaa lisäämistä. Tässä tapauksessa se tarkoittaa oman henkilökohtaisen lisäarvon lisäämistä työlle omistautumisen ja asenteiden muodossa.
Yhtiö koostuu ihmisistä ja NSK:n kohdalla työntekijät kokonaisuudessaan edustavat koko yhtiön vahvuutta. NSK on ryhmä ammattitaitoisia ihmisiä, joilla on kyky panna itsensä alttiiksi työssään.