Sivuston käyttöoppaat ovat viimeksi päivitetty versio ohjeista. Kaikki oppaat saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Varmista, että käytät aina uusinta opasta tarkistamalla sivustolta päivitykset säännöllisesti.

Close

Käytön jälkeinen hoito: VarioSurg

Käytön jälkeinen hoito: VarioSurg

1. Automaattinen puhdistus

2. Irrota käsikappaleen johto ja kasteluletku yksiköstä.

Kun olet erottanut kasteluletkun VarioSurg-käsikappaleen johdosta, laita johto sterilointilaatikkoon edelleen kytketyn käsikappaleen kanssa. Jätä letkun pitimet kiinni johtoon.
Hävitä kasteluletku käytön jälkeen sairaalajätteenä.

3. Kärjet sekä niiden vääntimet ja pitimet

4. Sterilointi

Suosituksena on höyryautoklaavi. Suorita autoklaavisterilointi korkeintaan 135 ℃:ssa. Esimerkki: 20 minuuttia 121 ℃:ssa tai 15 minuuttia 132 ℃:ssa. Huomaa, että autoklaaviin ei saa laittaa ohjausyksikköä eikä poljinyksikköä.